Viết chữ gạch ngang | Chữ nhập vào sẽ có thêm dấu gạch ngang

Xử lý chữ gạch ngang ở giữa

Vui lòng nhập chữ cần gạch trên dưới
Hoàn thành yêu cầu

Kết Quả
gach ngang

Ứng dụng gạch ngang ở giữa

Là ứng dụng sẽ giúp bạn tạo chữ gạch ngang một cách nhanh chóng với những dòng chữ với dấu gạch ngang nối tiếp ở giữa của chữ. Với các chữ được tạo, bạn có thể chia sẻ các dòng chữ gạch ngang tại bất kỳ đâu đê gây ấn tượng hoặc thể hiện ý kiến bất đồng của bạn về một quan điểm nào đó tại các trang thảo luận của diễn đàn, Group Chat, Ứng dụng Chat,....

Cách thực hiện gạch chữ trên dưới

Bạn cần viết tên cần gạch ngang vào khung yêu cầu ở phía trên. Khi đó chữ có thể dấu gạch ngang sẽ được tạo tự động ngay tại khung phía dưới.

Khi đó, bạn chỉ cần copy các dòng chữ đã được gạch ngang ở giữa này và chia sẻ trên dòng Status Facebook, Yahoo, Instagram,... hoặc bất kỳ đâu bạn muốn.

Ví dụ: Mình cần viết chữ gạch ngang dành cho dòng "Ung-Dung.Com", kết quả sau khi hoàn thànhn sẽ như sau:

̶U̶̶n̶̶g̶̶D̶̶u̶̶n̶̶g̶̶.̶̶C̶̶o̶̶m̶

Thật thú vị phải không nào!

Thật vui khi biết được bạn đang nghĩ gì...

      Viết bình luận