Vừa ra mắt công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến UDedit - Độc quyền chỉ có tại Ung-Dung.com: Sử Dụng Ngay
Hoàn thành công cụ UDtool - Tải video (Youtube, Facebook, Instagram) về máy tính PC & Laptop: Khám Phá Ngay
Ra mắt công cụ lấy URL hình ảnh: MarsUrl.com Up Ảnh Ngay
Ra mắt công cụ UDtext: Chuyển hình ảnh thành văn bản (100+ ngôn ngữ): Xem ngay
Chuyển đổi các đơn vị thông dụng: Unit Converter Xem ngay
MarsReels: Công cụ tải Photo/Video/Reels/Stories/IGTV trên Instagram: Truy cập ngay
MarsPaste.com: Cách nhanh nhất để chia sẻ văn bản/code online: Xem ngay

Những kí tự đặc biệt đẹp trong Game Au, CF, Yahoo, Facebook

Bảng ký tự đặc biệt

Với những ký tự được cung cấp trong trang này có thể giúp bạn thực hiện nhanh các ký tự đặc biệt mà bạn muốn nhập vào trong Game, tên tài khoản Facebook, Instagram,...

Thông thường, những ký tự này rất hay được những bạn choi  game sử dụng để đặc tên cho nhân vật trong game hoặc thách thức bạn bè trong những cuộc trò chuyện nhằm tăng sự kịch tính cho cuộc trò chuyện, tán gẫu.

Special ALT Characters

CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code*
Alt 1 AAlt 65 üAlt 129 Alt 197 ˆAlt 0136
Alt 2 BAlt 66 éAlt 130 Alt 198 Alt 0137
Alt 3 CAlt 67 âAlt 131 Alt 199 ŠAlt 0138
Alt 4 DAlt 68 äAlt 132 Alt 200 Alt 0139
Alt 5 EAlt 69 àAlt 133 Alt 201 ŒAlt 0140
Alt 6 FAlt 70 åAlt 134 Alt 202 Alt 0141
Alt 7 GAlt 71 çAlt 135 Alt 203 ŽAlt 0142
Alt 8 HAlt 72 êAlt 136 Alt 204 Alt 0145
Alt 9 IAlt 73 ëAlt 137 Alt 205 Alt 0146
Alt 10 JAlt 74 èAlt 138 Alt 206 Alt 0147
Alt 11 KAlt 75 ïAlt 139 Alt 207 Alt 0148
Alt 12 LAlt 76 îAlt 140 Alt 208 Alt 0150
Alt 13 MAlt 77 ìAlt 141 Alt 209 Alt 0151
Alt 14 NAlt 78 æAlt 145 Alt 210 ˜Alt 0152
Alt 15 OAlt 79 ÆAlt 146 Alt 211 Alt 0153
Alt 16 PAlt 80 ôAlt 147 Alt 212 šAlt 0154
Alt 17 QAlt 81 öAlt 148 Alt 213 Alt 0155
Alt 18 RAlt 82 òAlt 149 Alt 214 œAlt 0156
Alt 19 SAlt 83 ûAlt 150 Alt 215 žAlt 0158
Alt 20 TAlt 84 ùAlt 151 Alt 216 ŸAlt 0159
§Alt 21 UAlt 85 ÿAlt 152 Alt 217 ¤Alt 0164
Alt 22 VAlt 86 ¢Alt 155 Alt 218 ¦Alt 0166
Alt 23 WAlt 87 £Alt 156 Alt 219 ¨Alt 0168
Alt 24 XAlt 88 ¥Alt 157 Alt 220 ©Alt 0169
Alt 25 YAlt 89 Alt 158 Alt 221 ®Alt 0174
Alt 26 ZAlt 90 ƒAlt 159 Alt 222 ¯Alt 0175
Alt 27 [Alt 91 áAlt 160 Alt 223 ³Alt 0179
Alt 28 \Alt 92 íAlt 161 αAlt 224 ´Alt 0180
Alt 29 ]Alt 93 óAlt 162 ßAlt 225 ¸Alt 0184
Alt 30 ^Alt 94 úAlt 163 ΓAlt 226 UAlt 0185
Alt 31 _Alt 95 ñAlt 164 πAlt 227 ¾Alt 0190
 Alt 32 `Alt 96 ÑAlt 165 ΣAlt 228 ÀAlt 0192
!Alt 33 aAlt 97 ªAlt 166 σAlt 229 ÁAlt 0193
"Alt 34 bAlt 98 ºAlt 167 µAlt 230 ÂAlt 0194
#Alt 35 cAlt 99 ¿Alt 168 τAlt 231 ÃAlt 0195
$Alt 36 dAlt 100 Alt 169 ΦAlt 232 ÄAlt 0196
%Alt 37 eAlt 101 ¬Alt 170 ΘAlt 233 ÅAlt 0197
&Alt 38 fAlt 102 ½Alt 171 ΩAlt 234 ÈAlt 0200
'Alt 39 gAlt 103 ¼Alt 172 δAlt 235 ÉAlt 0201
(Alt 40 hAlt 104 ¡Alt 173 Alt 236 ÊAlt 0202
)Alt 41 iAlt 105 «Alt 174 φAlt 237 ËAlt 0203
*Alt 42 jAlt 106 »Alt 175 εAlt 238 ÌAlt 0204
+Alt 43 kAlt 107 Alt 176 Alt 239 ÍAlt 0205
,Alt 44 lAlt 108 Alt 177 Alt 240 ÎAlt 0206
-Alt 45 mAlt 109 Alt 178 ±Alt 241 ÏAlt 0207
.Alt 46 nAlt 110 Alt 179 Alt 242 ÐAlt 0208
/Alt 47 oAlt 111 Alt 180 Alt 243 ÒAlt 0210
0Alt 48 pAlt 112 Alt 181 Alt 244 ÓAlt 0211
1Alt 49 qAlt 113 Alt 182 Alt 245 ÔAlt 0212
2Alt 50 rAlt 114 Alt 183 ÷Alt 246 ÕAlt 0213
3Alt 51 sAlt 115 Alt 184 Alt 247 ÖAlt 0214
4Alt 52 tAlt 116 Alt 185 °Alt 248 ×Alt 0215
5Alt 53 uAlt 117 Alt 186 Alt 249 ØAlt 0216
6Alt 54 vAlt 118 Alt 187 ·Alt 250 ÙAlt 0217
7Alt 55 wAlt 119 Alt 188 Alt 251 ÚAlt 0218
8Alt 56 xAlt 120 Alt 189 Alt 252 ÛAlt 0219
9Alt 57 yAlt 121 Alt 190 ²Alt 253 ÜAlt 0220
:Alt 58 zAlt 122 Alt 191 Alt 254 ÝAlt 0221
;Alt 59 {Alt 123 Alt 192 Alt 0128 ÞAlt 0222
<Alt 60 |Alt 124 Alt 193 Alt 0132 ãAlt 0227
=Alt 61 }Alt 125 Alt 194 Alt 0133 ðAlt 0240
>Alt 62 ~Alt 126 Alt 195 Alt 0134 ýAlt 0253
?Alt 63 Alt 127 Alt 196 Alt 0135 þAlt 0254
@Alt 64 ÇAlt 128         

Ký tự ALT đặc biệt trong Game, Facebook, Yahoo mà bạn cần biết, để có thể tạo được những ký tự đặc biệt này trên máy tính, bạn cần phải chú ý một số điều dưới đây:

  1. Bạn phải chắc chắn rằng, NumClock trên bàn phím đã được kích hoạt nghĩa là nút Numlock phải hiện đèn.
  2. Khi tạo, cần phải giữ nút ALT.
  3. Trong khi giữ nút ALT, tiến hành gõ các số theo thứ tự như bảng ký tự đặc biệt dưới. Sau khi gõ xong mới thả nút ALT. Khi đó, kí tự bạn muốn gõ sẽ xuất hiện.

Lưu ý:

Đối với một số dòng Laptop không có dãy số trên bàn phím, bạn có thể thực hiện như sau: Nhấn và Giữ nút Fn (Function) sau đó nhấn phím ATL và gõ các số tại ký tự đặc biệt mà bạn muốn. Với M=0, J=1, K=2, L=3, U=4, I=5, O=6, 7=7, 8=8, and 9=9.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện bôi đen rồi sao chép các ký tự mình cần rồi dán tại bất kỳ đâu bạn muôn.

 

3/5 - (4 bình chọn)

2 Comments
  1. Càm ơn admin, bảng mã code này đỡ phải copy như mấy trang wed khác.

    Leave a reply

    Logo