Viết chữ gạch ngang ở giữa của chữ, làm status gạch ngang
logo

khoa hoc

Xử lý chữ bình thường thành chữ gạch ngang ở giữa
Vui lòng nhập chữ cần gạch trên dưới
Hoàn thành yêu cầu

Kết Quả
gach ngang

Ứng dụng gạch ngang ở giữa

Là ứng dụng sẽ giúp bạn tạo chữ gạch ngang một cách nhanh chóng với những dòng chữ với các dưới của chữ. Với các chữ được tạo, bạn có thể chia sẽ các dòng chữ gạch ngang này trên Status Facebook, Skype hoặc Yahoo.

Cách thực hiện gạch chữ trên dưới

Bạn cần viết tên cần gạch ngang vào khung yêu cầu. Khi đó chữ sẽ được tạo tự động ngay tại khung phía dưới.

Khi đó, bạn chỉ cần copy các dòng chữ đã được gạch ngang ở giữa này và chia sẻ trên dòng Status Facebook, Yahoo,....

Ứng dụng viết chữ gạch trên dưới

Để viết chữ gạch trên dưới, bạn có thể sử dụng ứng dụng tại Website thông qua liên kết tại đây.

 

CopyRight @ Ung-Dung.Com 2014