Cách Viết Tiếng Việt Kiểu mới - Chữ Tiếq Việt Rút Gọn
logo

khoa hoc

Bảng chữ cái đã bị thay đổi gồm có:

Chữ gốc Tiếng Việt Mới Ghi chú
tr c  
q k  
d z  
c* k c sẽ cộng với một chữ nào đó sẽ thành k
gi z  
ch c  
ngh q ngh sẽ cộng với một chữ nào đó sẽ thành q
đ d  
gh g  
nh n'  
kh x  
ph f  
r z  
th w

Cách sử dụng công cụ chuyển Tiếng Việt kiểu mới

Khá đơn giản, chỉ cần nhập từ hoặc đoạn tiếng việt cần được chuyển đổi, khi đó các ký tự sẽ được tự động thay thế trong ô phía dưới khung nhập văn bản.

Chỉ cần nhấn vào nút Copy để sao chép toàn bộ văn bản đã được công cụ chuyển đổi.

 

CopyRight @ Ung-Dung.Com 2014