Viết tên hình trái tìm tư động
logo

khoa hoc

Ứng dụng viết tên thành hình trái tim

Đây là ứng dụng Online có thể giúp bạn nhanh chóng biết đổi và sắp xếp chữ để tạo các dòng chữ mà bạn nhập vào thành hình trái tìm trong rất đẹp.

Với ứng dụng này, bạn có thể gửi tặng người yêu hoặc những người thân quen của bạn những dòng chữ yêu thương, tình cảm, quí mến của bạn được sắp thành hình trái tim. Chắc chắn một điều rằng, người nhận được hình này sẽ cảm thấy rất hành phúc khi được gửi từ bạn.

Hướng dẫn thực hiện in tên trái tim

Việc thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần nhập tên vào khung yêu cầu tên. Tiếp đến bạn chọn vào nút In Tên Trái Tim. Khi đó ứng dụng sẽ tự động sắp xếp các từ bạn nhập vào thành một hình trái tim rất đẹp. Khi đó, bạn có thể copy hình dòng chữ vừa được tạo chia sẻ lên mạng xã hội như Facebook, Twitter,... hoặc qua email.

Bạn có thể tham khảo hình được tạo ra dưới đây:

_________Ung-Dung____________Ung-Dung.
______Ung-Dung.COm_______Ung-Dung.COmUng
____Ung-Dung.COmUng-D___Ung-Dung.COmUng-Du
___Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-D
__Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung
_Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.C
_Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.C
Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.CO
Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.CO
Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.C
Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.
_Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dun
__Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUng-D
____Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.COmUn
______Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-Dung.C
_________Ung-Dung.COmUng-Dung.COmUng-
____________Ung-Dung.COmUng-Dung.C
______________Ung-Dung.COmUng-Du
_________________Ung-Dung.COmU
___________________Ung-Dung.
_____________________Ung-Du
______________________Ung-
_______________________Un

 

CopyRight @ Ung-Dung.Com 2014