Viết tạo chữ gạch trên dưới cho Facebook Yahoo Skype
logo

khoa hoc

Xử lý chữ bình thường thành chữ có gạch trên và dưới
Vui lòng nhập chữ cần gạch trên dưới
Hoàn thành yêu cầu

Kết quả

gach tren duoi

Ứng dụng gạch trên dưới

Ứng dụng tạo chữ gạch trên dưới giúp bạn nhanh chóng tạo ra những dòng chữ với các gạch phía trên và phía dưới của chữ. Với các chữ được tạo, bạn có thể chia sẽ trên Facebook, Skype hoặc Yahoo.

Cách thực hiện gạch chữ trên dưới

Bạn cần viết tên vào khung yêu cầu. Khi đó chữ sẽ được tạo tự động tại khung phía dưới.

Khi đó, bạn chỉ cần copy các dòng chữ này và chia sẻ trên dòng Status Facebook, Yahoo,....

 

CopyRight @ Ung-Dung.Com 2014